Cổ phiếu FLC chính thức bị huỷ niêm yết từ ngày 20/2/2023

Trước đó, HoSE đã ra quyết định chuyển cổ phiếu FLC từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch kể từ ngày 9/9/2022.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) vừa ra quyết định hủy niêm yết đối với cổ phiếu của CTCP Tập đoàn FLC (mã FLC). Theo quyết định, toàn bộ gần 710 triệu cổ phiếu FLC sẽ chính thức bị hủy niêm yết từ ngày 20/2/2023.

Nguyên nhân được HoSE đưa ra là do FLC vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán (UBCKNN) xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Trước đó, HoSE đã ra quyết định chuyển cổ phiếu FLC từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch kể từ ngày 9/9/2022. Theo HoSE, FLC đã tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 41 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

HoSE cho hay FLC chưa tổ chức đại hội cổ đông thường niên dù đã quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 31/12/2021, chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và chưa chọn được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm nay.

Trong một diễn biến khác, FLC mới đây đã công bố thông tin về việc triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023. Theo đó, phiên họp cổ đông bất thường lần này dự kiến tổ chức sáng ngày 4/3/2023 tại Tòa nhà Bamboo Airways (số 265 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Danh sách cổ đông tham dự vẫn lấy theo danh sách đã chốt vào hôm 4/2.

Nội dung chính của phiên họp mà FLC dự kiến trình cổ đông tại đại hội là việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Đặng Tất Thắng, đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 mới.

Tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 vào sáng 5/2, FLC đã không thể tiến hành họp do không đạt điều kiện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp. Với đại hội lần 2 tới đây, tỷ lệ này phải đạt ít nhất 33%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *